Stednavne

Der er her mulighed for at søge i en database, indeholdende danske stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune og amt.
Kommuner og amter er hovedsagelig i henhold til inddelingen fra 1970.

Here you can search a database, containing danish place names with info about Parish, Community and County according to the county-organisation of 1970.

Teknisk omlægning.

Grundet en teknisk omlægning kører stednavnedatabasen med nedsat funktionalitet.
Der er igangsat en skrabet version af databasen; denne mangler nogle af hjælpeværktøjerne:

  • automatisk søgning på både å / aa, c / k og lignende.
  • søgning med wildcard. F.eks vil sk%borg ikke virke.

Gå til databasen

Databasen er ikke perfekt.
Der er desværre for år tilbage opstået fejl i forbindelse med opdatering af basen. Fejlen kan opstå, hvor der er flere sogne med samme navn; der kan der være sket en sammenblanding af herredsnavnene.